Özel Uyum Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlık Merkezi
Bireysel Psikolojik Danışmanlık
Bireysel Psikolojik DanışmanlıkBireysel Psikolojik Danışmanlık hizmeti, kişilere bireysel olarak sunulan bir yardım hizmetidir. Psikolojik Danışmada, başvuran kişiler birer hasta olarak kabul edilmez. Yaşadıkları da hastalık olarak adlandırılmaz. Hizmet almak isteyen kişi "danışan", hizmet veren kişi "danışman" olarak adlandırılır ve verilen hizmet danışan ile danışman arasındaki sorun çözmeye yönelik etkileşim olarak kabul edilir.
 
Psikolojik Danışman’ın gözünde karşısındaki kişi, yukarda da söylendiği gibi bir hasta değildir, dolayısı ile süreç bir tedavi süreci değildir. Psikolojik Danışman bu noktada sorunları çözme aşamasında kişiye rehberlik eden, zaman zaman ona yol gösteren kişidir. Psikolojik danışman danışanını, sorunlarını çözebilecek potansiyele sahip biri olarak gördüğü ve onu en başından böyle kabul ettiği için danışan her zaman aktif durumdadır.

Danışma sürecinin sonunda kişiye iç görü kazandırılarak, danışmanın en başından var olduğuna inandığı şeye (sorunları çözebilecek potansiyele sahip olması) danışanın da inanması sağlanmaya çalışılır. Kişinin benlik saygısının yükseltilmesi, kendini ve sorunlarını kabullenişlik düzeyinin artırılması, alternatif çözüm yolları bulma becerilerinin kazandırılması, iletişim kurma becerilerinin kazandırılması, empatik iletişim becerilerinin kazandırılması gibi amaçlar doğrultusunda, kişinin gereksinimine göre hizmetler çeşitlendirilerek sunulmaktadır.

İçinizdeki Gücü Keşfedin

Bireysel psikolojik danışma hizmetinde esas olan, bireyin içinde var olan gücü keşfetmesidir. Bu güç, kişinin, sorunları çözebilecek potansiyele ve cesarete sahip olduğuna dair inancıdır. Bu inanç ortaya çıkmadan ya da çıkarılmadan, sorunlarla baş edilmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. çoğu zaman bizi sorunlar karşısında çaresiz bırakan şey, o sorunu çözemeyeceğimize dair bilinçaltımıza yerleşmiş "inanç" ya da "inanç"lardır. Bu inanç ya da inançlar o kadar köklü ve sağlamdırlar ki, çoğu zaman elimizi ayağımızı bağlar ve kendimize ait olan bütün algıları yerle bir ederler. Yaşadığı sorunların çözümsüz olduğunu düşünenler, yaşadıkları sorunlar karşısında kendini çaresiz hissedenler, aslında yukarda sözünü ettiğimiz ve derinlerde yatan inançların tutsağıdırlar bir anlamda.

Bireysel Psikolojik Danışma, Psikolojik danışman rehberliğinde danışanın kendi içinde çıktığı bir yolculuktur aslında. ınsanın kendi içinde yolculuğa çıkması kolay değildir. Zorluklarla doludur. Engebeli yollardan geçmek gerekir. Ama aynı zamanda eğlencelidir de. Soru sorup yanıt aramak her zaman kolay olmasa da, yaşanan sorunların üstesinden gelebilmek için kimi zaman bunu yapmak gerekir.

Peki, burada Psikolojik Danışmanın işlevi nedir? Diye soracak olunursa şu rahatlıkla söylenebilir: Psikolojik Danışman, danışanın kendine yüksek sesle sormaya korktuğu kimi soruları, onun adına, onun izniyle soran kişidir. Bir anlamda danışanın yüzüne ayna tutan kişidir. Kendisiyle, kendi yaşamıyla ve diğer insanlarla yüzleşen danışan, bu yolculukta olgunlaşır ve sorunları karşısında adım adım daha da güçlenir. Başka bir ifadeyle içindeki gücü keşfeden danışan, hem kendiyle barışır, hem de yaşamla.
     
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Evlilik ve Çift Danışmanlığı Aile Danışmanlığı
- Çocuklarda Psikolojik Danışmanlık
- Gençlerde Psikolojik Danışmanlık
- Kurumsal Psikolojik Danışmanlık
 
 
Pro WEB